ChemoTech lanserar IQWave™ i Myanmar

ChemoTech har signerat ett distributörsavtal för Myanmar med Gold Lite Private Limited (Gold Lite) i Singapore. Avtalet inkluderar en order på minst en IQWave™ D-EECT-maskin. Detta innebär att ChemoTech har signerat avtal om totalt fem IQWave™-maskiner under årets åtta första månader.

Avtalet med Gold Lite är en del av den marknadsexpansion som ChemoTechs distributör ABEX i Malaysia fick som option av ChemoTech tidigare i år. Gold Lite i Singapore, som är ett systerbolag till ABEX i Malaysia, är ansvarig för verksamheten i Myanmar. ABEX har därför valt att överlåta sin option för Myanmar till systerbolaget. Det är fortsatt hos ABEX i Kuala Lumpur som produktexpertisen inom hela koncernen kommer att byggas upp.

I avtalet ingår att Gold Lite skall förvärva minst en IQWave™ D-EECT-maskin och att de skall uppnå en viss försäljning inom de närmaste två åren. Försäljningstakten är givetvis styrd av en registreringsprocess av IQWave™.

ABEX-koncernen har visat sig vara mycket seriös i lanseringen av IQWave™. De har dedikerade och mycket erfarna chefer som driver vårt projekt, vilket gör att vi känner stark tilltro till vårt fortsatta samarbete, säger Mohan Frick, VD på ChemoTech.